• Anne-Wil Lucas naar Startup Delta

  Tweede Kamerlid Anne-Wil Lucas verlaat per 7 september de Tweede Kamer om aan de slag te gaan als Programmamanager Talent, Knowledge and Skills bij StartupDelta. Lucas had al aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn als Kamerlid. StartupDelta is een initiatief dat Nederland, onder leiding van Neelie Kroes, internationaal op de kaart heeft gezet als succesvol startupland. Constantijn van Oranje heeft Kroes in juli opgevolgd als special envoy. Lees verder

 • Robotisering zonder achterblijvers

  © VVD Team Online

  Robotisering zonder achterblijvers Lees verder

 • Welkom op mijn website!

  In 2013 presenteerde de VVD StartupNL, 43 maatregelen om ervoor te zorgen dat startups opstaan, opstarten en opschalen. We zijn bij en trots dat onze Agenda, die bedoeld is om een bloeiend startup ecosysteem te realiseren, heeft geleid tot het initiatief StartupDelta en de benoeming van Neelie Kroes als een speciale afgezant. Lees verder

 • Complimenten voor de Robot-agenda

  30 mei − Complimenten voor de Robot-agenda Lees verder

 • Spreektekst AO Governance 18 februari 2015

  18 februari − Spreektekst AO Governance van Anne-Wil Lucas Lees verder

 • Moties tijdens Voortgezet Algemeen Overleg Leven Lang Leren

  10 februari − Tijdens het debat met Minister Asscher en Bussemaker heeft de VVD een zestal moties ingediend om hen te bewegen om nu echt werk te maken van een leven lang leren. Lees verder

 • Speech Algemeen Overleg Leven Lang Leren

  27 januari − De spreek tekst van Anne-Wil Lucas tijdens het Algemeen Overleg Leven Lang Leren op 27 januari 2016. Alleen het gesproken woord telt. Lees verder

 • VVD wil meer ruimte en geld voor bedrijfsopleidingen

  12 november − De VVD wil het middelbaar beroepsonderwijs fundamenteel op de schop nemen. Ondernemers moeten meer ruimte en geld krijgen voor eigen bedrijfsopleidingen. Lees verder

 • Spreektekst Algemeen Overleg Toekomst MBO

  12 november − Spreektekst tijdens het debat over de toekomst van het MBO op 11 november 2015. Alleen het gesproken woord telt. Lees verder

 • VVD: Maximaal, het nieuwe normaal

  28 oktober − VVD presenteert een agenda voor maximale ontplooiing Lees verder

 • Speech bij Algemeen Overleg Leven Lang Leren

  23 januari − Voorzitter, In april 2012 bespraken we in deze Kamer de brief van Staatssecretaris Zijlstra over het deeltijdonderwijs. De inbreng die ik leverde in dat AO zou ik hier grotendeels kunnen herhalen. Het is bijna 3 jaar en minstens 3 onderzoeksrapporten over een leven lang leren later voordat we de volgende stap zetten. Collega Mohandis noemde het eens gekscherend 'een leven lang leuteren'.... Lees verder

 • Spreektekst Bij Wetgevingsoverleg macrodoelmatigheid in het MBO

  16 december − Voorzitter, Op 6 december 2011 diende ik een motie in. Nu is dat op zich niet heel bijzonder. Behalve dan dat het ging om een motie die de regering vroeg een studiebijsluiter te ontwikkelen zodat aankomende studenten een bewuste studiekeuze kunnen maken, waarbij ook het arbeidsmarktperspectief wordt vermeld. Lees verder

 • Spreektekst Bij Wetgevingsoverleg over de overheveling van taken van kenniscentra naar de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

  04 december − Voorzitter, Bij de behandeling van de begroting heb ik al aangegeven dat het voor de VVD van groot belang is dat in het MBO de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt optimaal is. Als we ervoor willen zorgen dat de komst van de robot voor meer banen zorgt in plaats van minder, dan moeten we onze leerlingen in het MBO zo opleiden dat zij de technologie niet alleen bij kunnen houden, maar het liefst zelf ontwikkelen! Flexibiliteit in het opleidingsaanbod, maatwerkoplossingen voor regio’s of zelfs leerlingen en een MBO wat naast jongeren ook de volwassen markt kunnen bedienen zijn daarvoor van groot belang. Lees verder

 • Anne-Wil Lucas bood Manifest voor het Makersonderwijs aan

  07 november − Op donderdag 6 november bood Anne-Wil Lucas samen met Tanja Jadnanansing het Manifest voor het Makersonderwijs aan de Minister en Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Media aan. Lees verder

 • Spreektekst begroting OCW 2015

  06 november − Voorzitter, Een van de mooiste herinneringen die ik heb aan mijn middelbare schoolperiode was het werkstuk dat ik maakte over het humanisme. De tijd van Maarten Luther, Erasmus en Nostradamus. De kans om mijn eigen onderwerp te kiezen en flink de diepte in te gaan pakte ik met 2 handen aan. En ik wist mijn ouders ervan te overtuigen dat ik mijn boeken echt alleen uit de Koninklijke Bibliotheek kon halen, dus dat er vele treinkaartjes naar Den Haag gesponsord moesten worden. Want, Voorzitter, Wikipedia bestond nog niet... Lees verder

 • Pamflet Toekomstproof MBO

  06 november − Vandaag bood Anne-Wil Lucas het onderstaande pamflet aan bij de behandeling van de begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Lees verder

 • Interview Anne-Wil Lucas 'Naar een vraaggericht mbo'

  05 november − Pleiten voor een stelselwijziging in het onderwijs is vloeken in de kerk. Toch deed Anne-Wil Lucas, Tweede Kamerlid voor de VVD, dit onlangs. ‘We zijn het aan de leerlingen verplicht het mbo echt toekomstbestendig te maken.’ Lees verder

 • Het Witte Huis heeft er inmiddels één gehad: Nu wij nog! #MakerFaireBinnenhof

  06 oktober − Het Witte Huis heeft er inmiddels één gehad: Nu wij nog! #MakerFaireBinnenhof Lees verder

 • Speech tijdens Algemeen Overleg Voortgangsrapportage Techniekpact

  03 oktober − Er is een enorme stap gezet: iedereen lijkt doordrongen van het feit dat er een tekort technici dreigt en dat deze mismatch aangepakt moet worden als we de concurrentiepositie van Nederland willen behouden. De studentenaantallen bij techniekopleidingen stijgen. Enerzijds door de aandacht voor techniek in de media, anderzijds door de studiebijsluiter en bijvoorbeeld de scholarships. Lees verder

 • MBO moet op de schop

  23 september − “We verliezen kostbare tijd met pleisters plakken. Een experiment hier, een pilot daar. Deze patiënt is daarvoor te ziek.” VVD-Kamerlid Anne-Wil Lucas wil een MBO vol ambitie en de durf studenten uit te dagen. Maar “het is niet klaar voor de moderne arbeidsmarkt. Het MBO is gebaseerd op het opleiden richting één specifiek beroep. Het systeem gaat uit van één baan voor het leven.” Lees verder